Mød os på

Foreningens opbygning

Ribe og Omegns Biavlerforening er en lokalforening under Danmarks Biavlerforening.


Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i oktober.


Under skolebigårdsarbejdet fungerer en såkaldt seniorgruppe, hvor alle interesserede kan deltage.


Nogle medlemmer er kyndige biavlere, som har taget et kursus, hvorefter de kan foretage det obligatoriske syn, inden bier må flyttes.


Opdager du eller har du sygdom i bierne, kan du henvende dig til sygdomsinspektøren.


Nogle medlemmer henter gerne bisværme. Henvis til dem, hvis du ikke selv vil have ulejligheden. Alle kan melde sig til listen.

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med