Mød os på

Drømmer du om at prøve kræfter med bierne,

så meld dig endelig til

Begynderkursus i biavl 2022.


Kurset består af 4 teoriaftener og efterfølgende praktikaftener i skolebigården.


Teori

Består bl.a. af

- Biens forskellige arbejdsopgaver gennem livet

- Bisygdomme,

- Fordele og ulemper ved de forskellige rammemål og stadetyper

- Gennemgang af forskelligt udstyr

- Indretning af en bigård

- Årets arbejde i bigården samt lidt

- Praktiske gøremål inden sæsonen start.


Praktikken i skolebigården

Lærer dig bl.a. at

- Omgås bierne og tyde deres signaler

- Finde dronningen

- Forebygge at bierne sværmer

- Bekæmpe varroamider

- Høste og slynge honning

- Fodre og klargøre bierne til vinteren.


Hver gang gennemgås et par af skolebigårdens familier,

hvorefter du ser til din egen familie.

Der vil altid være mindst to undervisere til at hjælpe og vejlede.


Teori: 4 mandage fra 4. april kl. 19-21 hos Jens Svendsen, Jedstedmøllevej 3, Gredstedbro.

Praktik: Hver mandag fra 9. maj kl. 19.00 i Skolebigården, Toldgårdsvej 12, Jernved. Slutter i august.

Pris: 1500 kr. som inkluderer

- Undervisning af kyndige biavlere.

- En bifamilie som du selv er med til at lave og får med hjem efter sommeren.

- 1 års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Ribe & Omegns Biavlerforening.


Tilmelding via Danmarks Biavlerforenings Bishop.Yderligere oplysninger:

Leif Skov Pedersen, tlf. 27 50 03 20, porsholt@hotmail.com

Jens Svendsen, tlf. 24 24 18 54, kongeaabiavl@hotmail.com

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med