Mød os på

Hall og Fame

Stedet hvor vi skriver foreningshistorie. Netop her bliver de hædret, der på den ene eller anden måde har fået en udmærkelse af foreningen og dens medlemmer.

Mange gør rigtig meget for foreningen, få når til tops og ender i Hall of Fame.

1896: C. J. Grønning

I 1896 da Biavlslærer C. J. Grønning (som var stifter af Ribe Amts biavlerforning i 1887) holdt sin sølvbryllupsfest, mødte bestyrelsen op for at hædre ham for hans indsats. De overrakte ”plet- og sølvgenstande”. (Ribe og Omegns Biavlerforenings Historie, Søren Brandrup). 


1959: A.A. Kristiansen

Mandag d. 26. oktober 1959 fik daværende formand overportør A.A. Kristiansen overrakt en ”nydelig vase i Københavnsk porcelæn med motiv, som alle biavlere holder af, en pilegren fyldt med forårsglade gæslinger”.  A.A. Kristiansen havde på dette tidspunkt været formand for foreningen igennem 25 år. Formanden fik en stor tak for ”hans solide, trofaste og dygtige arbejde… ligesom hans venlighed og omgængelighed samt hans aldrig svigtende tjenstvillighed mod hvert af medlemmerne”. (Ribe og Omegns Biavlerforenings Historie, Søren Brandrup).


Så traditionen for at hædre den særlige indsats startede for mange år siden. Dog tog det 100 år før sølvnålene blev taget i brug som hædersbevis.

Ribe og Omegns Biavlerforening har givet 4 medlemmer en DBF sølvnål.


1997: Sylva Sigaard

Sylva Sigaard fik nålen på et sommermøde den 14. juni 1997 i Knud Andresens daværende bigård på Troldhøjvej, Gørding.

På det tidspunkt var Eilif Pedersen formand og skrev i mødeindkaldelsen:

"Et ganske særligt bimøde!

Da jeg startede som biavler for ca. 15 år siden hed det sig, at man skulle ikke udtale sig om biavl med mindre, man havde været biavler i mindst 40 år. (Heldigvis er vi på vej til at forlade den holdning). Hvis det stadig gjaldt, havde vi nok kun én af typen i vores forening, nemlig Sylva Sigaard.
Han har været medlem i biavlerforeningen i 50 år, og dermed gennemløbet et væld af forandringer i den tid. Og han har også været medlem af bestyrelsen i flere perioder. Vi synes, der er god grund til at fejre dette jubilæum, og håber derfor, at rigtig mange vil møde op for at gøre dagen til ET GANSKE SÆRLIGT BIMØDE!" (Bisætninger, 1997) 


2002: Christian Søndergaard

Christian Søndergaard fik en sølvnål i forbindelse med indvielsen af skolebigården i Jernvedlund den 1. juni 2002. Eilif Pedersen holdte en tale om alle Christians indsatser for foreningen, især hans hjælp til alle nye medlemmer, som han fik kontakt med.

I forbindelse med invitationen til indvielsen stod der i Bisætninger Maj/2002: "Bigårdens og foreningens store drivkraft gennem mange år vil blive hædret på behørig vis! Utallige medlemmer og andre biavlere står "i gæld" til denne mand, så mød op til hyldest og fest!"

Året efter blev Christian Søndergaard foreningens første æresmedlem. 


2005: Eilif Pedersen

I oktober 2005 fik Eilif Pedersen nålen overrakt af daværende formand Lars Pedersen som anerkendelse af sit store engagement i foreningslivet gennem mange år. ”Eilif blev hædret for sin kæmpe indsats, undervisning af nybegyndere, arbejde som formand gennem mange år, og særligt sit arbejde med produktion og udviklingen af foreningsblad Bisætninger gennem 20 år. Bisætninger var uundværligt for forenings medlemmer, og arbejdet var rigtig krævende i en tid uden internet eller computer” (Lars Pedersen, 2020) 


2006: Tage Duun Petersen

Tage Duun Petersen fik en sølvnål i forbindelse med Generalforsamlingen i oktober 2006. Daværende formand Lars Pedersen holdte en tale, hvori Tage blev hædret for sit engagement i foreningens liv: ”Tage er der altid, det være sig til foredrag, arrangementer, ved salg af skolebigårdens honning, tage imod gæster, hjælpe nybegyndere, sørge for at andre deltager i foreningsarrangementer, som dirigent ved generalforsamling, som tidligere bestyrelsesmedlem. Ja nævn det – Tage deltager altid aktivt – og heldigvis engang imellem også kritisk.  Siger man Skolebigård, siger man også Tage. Det er et enormt stykke arbejde Tage udfører i skolebigården…Tak” (Bisætninger, 2006)


2007: Aksel Harpøth

Ved årets standerhejsning fik Aksel Harpøth overrakt DBFs sølvnål. 
Han skulle egentlig have modtaget sølvnålen til generalforsamlingen i 2006, "men da Aksel ikke er så vild med timian i de gule ærter, deltog han ikke i generalforsamlingen. Heldigvis dukkede han op til ristede pølser i skolebigården, så der fik vi chancen."

Aksel modtog sølvnålen "for sin enorme indsats i skolebigården. Aksel holder græsset slået, gruset revet, alt ryddet op, planter plantet, dronninger ved bifamilier, honning slynget, benzin på havetraktor, nyt sanitet når det er nødvendigt. Kort sagt: Aksel gør det til en fornøjelse at komme til en altid veltrimmet skolebigård." (Bisætninger, maj 2007)


2019: Eilif Pedersen

Eilif Pedersen hædres af formand Christine Beksgaard på Generalforsamlingen i 2019 for sin indsats med bladet Bisætninger.

Bestyrelsen havde i første omgang ønsket at give Eilif DBF´s sølvnål som anerkendelse, men da han allerede havde fået den, fik Eilif i stedet fire af DBF´s snapsglas med bi-motiv, samt en flaske snaps.

”På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne bringe en stor tak til Eilif for 34 års ihærdigt arbejde. Eilifs kæmpe arbejdsindsats som redaktør og tovholder har resulteret i et medlemsblad, som foreningen kan være stolt af”. (Bisætninger, 2019)


2020:

I forlængelse af generalforsamlingen uddelte formand Christine sølvnåle til tre af foreningens medlemmer:

  • Jens Svendsen for 25 års tro tjeneste bl.a. undervisning af begynderhold.
  • Leif Skov Pedersen for mange års undervisning af begynderhold og efterfølgende hjælpsomhed samt undervisning af skoleklasser.
  • Egon Christensen for 50 års aktivt medlemsskab og sit store arbejde i skolebigården og i seniorgruppen.

(Generalforsamlingsreferat)


2023: Tage Duun Petersen

Tage Duun Petersen hædres af bestyrelsen med et æresmedlemskab for sit mangeårige og aktive engagement i Ribe og Omegns Biavlerforening bl.a. har Tage igennem mange, mange år med sit fotografiapperat foreviget foreningens medlemmer ved diverse arrangementer. Han deltager stadig i foreningens arrangementer og er altid villig til at dele sine erfaringer med nysgerrige biavlere. 


Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med