Mød os på

Har du mistanke om sygdom i din egen eller andres bistader, kontakt da omgående bisygdomsinspektøren

________________________________________________________

Hardy Rasmussen - Randersvej 22, 6700 Esbjerg. 75 13 77 95.

_______________________________________________________________

 

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med