Mød os på

Aktuelle nyheder 

Her vil du finde artikler mm, omkring diverse arrangementer, og generelle nyheder fra foreningen.

15. juni 2022

12 glade biavlere var på besøg hos Leif

Vi fik et inspirerende indblik i nogle af de mange forsøg, Leif er involveret i.

I bigården fik vi set et aktiv forsøg med kemifri behandling af varroamider.  Hypotesen er at varroabekæmpelsen sker ved at dronningen ”bures ind” 24 til 26 dage, så ynglelejet ryddes, og midernes mulighed for at lægge æg i larverne ødelægges. Dronningen har det fint i sit bur, hun fodres som normalt, mens hun holder ferie med æglægningen. Når dronning sættes fri, lægger hun rigtige mange æg i et varroa frit miljø, så bifamilien får hurtigt opbygget sig selv og er stærk ved indvintring. Der udover får arbejdsbierne ro og god plads til indhentning af honning, sværmerisiko så godt som fjernes og biavleren kan måske, lige som dronningen, holde ferie!  Et rigtig spændende indblik i fremtidens varroabehandling?

Leif er også ved at udvikle en simpel strategi for dronningavl: Man tager 1 fodertavle (overskud fra sidste års fodring), en kunsttavle og en tavle med yngel, hvor der er både forseglet yngel og ​kun ganske få æg og små larver. De bier som er med og som klækker skal kun koncentrere sig om de få larver og så få en stor flot dronning klar. Yngletavlen skal være 50% dækket af bier. Disse 3 tavler samles i aflæggerstadet, flyttes 2 km væk fra ”moderfamilien” og gives fred i 4 uger. Derefter kigges de igennem, dronningen findes og mærkes og bierne behandles med 15 % mælkesyre opløsning. Det betyder, at bierne skal ikke behandles med myresyr i august.

Sikke en spændende aften vi havde. Vi sluttet af med fælles snakke om bier, forsøg og alt muligt andet, mens vi spiste dejlige kager bagt af Leifs kone Marianne og drak vore medbragte kaffe. Jeg spurgte Leif om han fik noget honning fra sine bier: ”Oh ja, nok”, sagde Leif: ”men jeg startede med bierne, så de kunne bestøve mine æbletrær, siden fandt jeg ud af, det var lige meget, hvis der kom frost bagefter, så jeg begyndt at interesserer mig for bierne”.  Tak til Leif og Marianne for en dejlig aften.

Christine Becksgaard

aflæggerkasser hentes til de nye familier leif 2022
pollen skal smages hos Leif 2022
dronningen har det fint i sit bur
den nye dronning skal findes, så hun kan mærkes hos Leif juni 2022
dronning fundet hos Leif 2022
dronningen mærkes Leif Juni 2022
dronning med familien Leif  juni 2022
kaffe kage og bisnakke Leif juni 2022

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med


Ribe og Omegns Biavlerforening - Toldgårdsvej 12,  - 6771 Gredstedbro/Jernved - CVR. 31 95 39 36. Kontonr. Reg 7780, konto 196 6613