Mød os på

Begynderkursus i biavl

Mandage fra 8. april - ca. 26. august 2024, kl. 19.00-21.00


Kurset består af 4 teoriaftener og ca. 14 praktikaftener i skolebigården, hvor du lærer om biernes og honningens spændende verden. Undervejs er du med til at lave din egen bifamilie, som du passer under kyndig vejledning gennem sommeren og får med hjem, når kurset er slut.


Teori:  mandage 8., 15., 22. og 29. april kl. 19-21 hos Jens Svendsen, Jedsted Møllevej 3, Gredstedbro.


Praktik:  Hver mandag fra 6. maj kl. 19.00 i skolebigården, Toldgårdsvej 12, Jernved. Slutter sidst i august.


Pris:  1515 kr. som inkluderer undervisning af kyndige biavlere, en bifamilie som du selv er med til at lave og får med hjem efter sommeren, samt 1 års medlemskab af  Danmarks Biavlerforening og Ribe og Omegns Biavlerforening.

Hvis I er to fra samme husstand på kurset, er prisen for den 2. deltager kr. 700,-. Prisen inkluderer undervisning, en bifamilie og medlemskab af Ribe og Omegns Biavlerforening.


Tilmelding og betaling:  senest 1. april i Danmarks Biavlerforenings Bishoppen.dk.

1 kursusdeltager klik her.  

2 kursusdeltagere fra samme husstand klik her


Yderligere informationLeif Skov Pedersen, tlf. 27 50 03 20.

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med


Ribe og Omegns Biavlerforening - Toldgårdsvej 12,  - 6771 Gredstedbro/Jernved - CVR. 31 95 39 36. Kontonr. Reg 7780, konto 196 6613