Mød os på

Foreningens formænd gennem tiden

1868: Malermester Hansen (formand for Kredsforeningen for Ribe og Omegn tilknyttet Landboforening).  Flertal af medlemmer ønskede ikke at melde sig ind i den første Biavlerforeningen af den 5. juni 1866 (da den blev kaldt ”den Fynske Forening”). Formand Hansen nedlægger sit mandat.


1878: Pastor Sodemann. Der dannes en kredsforening under Den Danske Biavlerforening den 29. september 1878 med Pastor Sodemann (Hjortlund) som formand. 


1879 - 1884: Vi mangler information for perioden 1879- 1884. Dog skrives der at C. J. Grønning fik oprettet en BF for Vejrup og Omegn i 1879, hvor han blev formand (fra artikel om Grønning fra Den danske Biavls-Tidende 1913)  


1885 – 1890(?): C. J. Grønning (også stifter af Ribe Amts biavlersforening 1886) Baseret på referatet af et Amts møde 1887, hvor C.J. Grønning er citeret for at sige: ”.. nu var det rigtigste at Vælge nye og yngre Kræfter ind i bestyrelsen og da særlig for hans vedkommende, som nu i over 10 År har været Formand for Ribekredsen”.  Dog blev C. J. Grønning enstemmigt og med akklamation genvalgt til formand.  I 1886 blev Grønning valgt ind i DBF´s bestyrelse som Vicepræsident, han beholdt posten indtil 1895. 


1895 -?: Farver Iversen


1903- ?: Fru Bodil Høyer (valgt som formand for Amts BF i 1905) 


?- 1910: Madam Beier Hansen  


?- 1928: Lærer J. Lambertsen. Det fremgår af referat fra Generalforsamlingen 1928 at J. Lambertsen ikke ønsker genvalg)


1928 - ?: Urmager Sørensen (Ribe) 


1936 – 1959: Overportør Kristiansen (Ribe). På en ekstraordinær generalforsamling maj 1936 blev det vedtaget at dele Ribe Amts samvirkende BF i mindre selvstændige foreninger. Denne deling blev anerkendt af hovedstyrelsen november 1936.  A.A. Kristiansen havde 25-års jubilæum som formand 1959.


1960(?)- 1965: E. Have Pedersen. Indkaldelser til møder mellem 1960 og 1965 blev underskrevet af Have Pedersen i stedet for A.A Kristiansen.


1965-1967: Ejnar Have. Indkaldelser til møder mellem december 1965 og februar 1967 blev underskrevet af Ejnar Have. Måske er E. Have Pedersen og Ejnar Have den samme person?


1967 – 1989: Hans Bøgesvang (Gredstedbro). Søndag 17. september 1989 sov Hans Bøgesvang stille ind.


Sommer 1989 – Generalforsamlingen 5. oktober 1989: Sylva Sigaard som var næstformand indtrådte ved Hans Bøgesvangs sygdom på generalforsamling 5. oktober. 


1989 - 2000: Eilif Fogh Pedersen blev valgt som formand ved Generalforsamlingen 5. oktober 


2000 - 2003: Christian Petersen


2003 - 2007: Lars Pedersen


2007 - 2009: Leo Nielsen


2009 - 2012:Jens-Peter Knudsen


2012 - 2015: Leif Hansen


2015 - 2017: Thomas Kjærsig


2017 - ?  Christine BeksgaardInformation om formænd i perioden mellem 1868 og 1989 er taget fra Søren Brandrups bog - Ribe og Omegns Biavlerforenings Historie (2005). Der er en vis usikkerhed omkring nogle datoer, fordi visse kilder ikke brugte betegnelse ”formand”. Min fortolkning er baseret på min læsning af Sørens bog, og jeg tager ansvar for eventuelle fejl.

Information om formænd fra 1989 er sikker og er taget fra foreningsbladet Bisætninger (redaktør Eilif Pedersen). 

Jeg takker både Søren Brandrup og Eilif Pedersen for deres arbejde. Uden deres indsats ville opgaven med at opliste Ribe og Omegns Biavlerforenings formænd have været umuligt for mig.                                      

Christine Beksgaard (2020)

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med