Aktiviteter / Fra foreningslivet

Foreningsaktiviteter

Generalforsamling 2018.

Det blev kun få billeder - taget af Tage Duun Peteresen & Søren Brandrup -  fra en ellers god generalforsamling.

Standerhejsning i skolebigården d. 7 maj 2018

I strålende vejr blev foreningens vimpel hejst under afsyngning af Den danske sang er en ung blond pige. Begynderholdet var "i bierne" for første gang. (Foto: Tage Duun Petersen)
(Husk at trykke på et billede og pile frem og tilbage)
Billeder fra gourmet aftenen på Sønderskov Slot d. 6 april 2018. Tryk på et billede for forstørrelse og brug piletasterne frem og tilbage. (Fotos: Tage Duun Petersen)

Møde med Lars Fischer & Sofuz Knudsen.

Aftenens foredragsholdere i Ålbæk Forsamlingshus torsdag den 15. marts - "verdensmestrene fra Fyn" - Zofus Knudsen og Lars Fischer, berettede levende om deres deltagelse i Apimondia i Istandbul 2017, hvor de vandt den store anerkendelse for deres "faste" (modsat flydende) danske forårshonning. Lars Fischer fortalte begejstret, om den store oplevelse det havde været, at deltage i den internationale biavlskonference Apimondia i Tyrkiet, hvor rigtig mange biavlere fra hele verden havde dystet i de mange forskellige kategorier honninger.

Hvordan laver man så en vinderhonning? Det brugte Lars Fischer den største del af foredragsaftenen på, at forklare os almindelige hverdagsbiavlere lidt om. Ja - det var faktisk ikke så lidt endda, det var egentlig en meget grundig gennemgang af både den egentlige honningbehandling, og den mere tekniske del af processen nemlig, hvorfor opfører honning sig, som den gør. Det blev ind imellem endda m e g e t teknisk, og vi måtte på et tidspunkt alle op at stå, for med hinanden i hænderne på kryds og tværs over bordene at illustrere, hvordan honningen opfører sig under røringsprocessen. Meget underholdende påfund af en utrolig inspirerende fynsk Lars Fischer og hans medspiller Zofus Knudsen.
(Tekst og Foto: Tage Duun Petersen)
Lars Fischer
Lars Fischer
 
Lars og Sofuz
Lars Fischer og Sofuz Knudsen
Anders Peter Blæsild holdt et spændende møde i Ålbæk Forsamlinshus - især omkring hans dronningavl. Der blev lyttet intenst, men det var også nødvendigt, for der var meget nyt stof - også for erfarne biavlere. (Foto: Eilif Fogh Pedersen).
Ribe og Omegns Biavlerforening / Eilif Fogh Pedersen | www.bihus.dk  | Tlf.: 40 17 28 17 | eilif@bihus.dk