Mød os på

Køb og salg

Bestyrelsen har besluttet, at alle medlemmer gratis kan annoncere privat køb og salg af biavlsudstyr mv. i bladet Bisætninger. 

Du skal sende teksten til redaktør Niels Toft, mail niels.h.toft@gmail.com, så kommer den med i det førstkommende nr. af Bisætninger. 


Du er også velkommen til at slå dit private køb og salg op på Ribe og Omegns Biavlerforenings Facebook side. 

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med


Ribe og Omegns Biavlerforening - Toldgårdsvej 12,  - 6771 Gredstedbro/Jernved - CVR. 31 95 39 36. Kontonr. Reg 7780, konto 196 6613