Mød os på

Nyt fra bestyrelsen april 2020


Plancher om biavl i skolebigården

Vi har fået enkelte, gode plancher om biavl (trykt) på vejrbestandige skumplader, som skal sættes op uden på den ny pavillon. 

Gennem Danmarks Biavlerforening har vi yderligere fået en masse plancher om biavl. Bestyrelsen har besluttet at udvælge de bedste og mest relevante, som vi også får trykt på skumplade og opsat på pavillonen.

Samlet set skal plancherne være et supplement til begynder- og mandagsundervisningen samt rundvisninger i skolebigården.


Forår i Skolebigården

Det er ikke kun bierne, der kan mærke foråret i luften. Seniorholdet har også mærket det, og det har resten af foreningen samt vores skolebigård nydt godt af.

Seniorholdet har fræset området bag vores klubhus og den nye pavillon sammen med et stykke af græsplænen. Bagefter har de sået en bivenlig blomsterblanding, så vi på den måde kan bidrage til biernes madkasse.

Det er et rigtig flot stykke arbejde - og vi glæder os til at se hvordan det bliver, når blomsterne står i fuldt flor.

Og så slipper Seniorholdet for at slå helt så meget græs i sommerens løb. (Smiley)

Fotos


Vintertab

Desværre har vintertabet i år været på 4 bifamilier. Det er lidt større, end det plejer. Det betyder, at vi skal have købt ny familier, så vi bl.a. kan lave aflæggere til begynderundervisningen.


Økonomi og medlemstal

Vores økonomi er kommet godt igennem vinteren og sidste års kæmpeopgave med køb og indretning af den ny pavillon. 

Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi vil søge forskellige fonde om tilskud til at få istandsat det gamle klubhus.

Foreningens har i år 115 medlemmer. Det er 7 færre end sidste år.


Begynderkursus

Årets begynderhold er kun på 5 kursister, som sikkert skyldes hele situationen omkring Corona/Covid 19.

Leif og Jens måtte i en fart sadle om og har gennemført teoriundervisningen på Skype. Det har givet især tekniske problemer, men vores to garvede undervisere har ikke ladet sig slå ud. Alle kursister er meget entusiastiske, men glæder sig til den praktiske undervisning i skolebigården fra den 11. maj. 


Seniorgruppen

Gruppen er kommet godt i gang og mødes hver anden torsdag i skolebigården, hvor de i fællesskab holder området rundt om skolebigården. Det sker i et tempo, hvor alle kan være med og med masser af plads til hygge, kaffe og rundstykker. 

Læs mere om seniorgruppen på vores hjemmeside - www.bisaetninger.dk.

Ny medlemmer af gruppen er altid velkommen.


Hjemmesiden

Bent Andersen har givet vores hjemmeside et ansigtsløft og lagt den over på en mere brugervenlig platform.

Der er flyttet lidt rundt på indholdet, så det vigtigste indhold - forhåbentlig - er let at finde.

Siden er ikke helt udbygget endnu, så der vil løbende komme ny sider på. 

Tjek siden ud på www.bisaetninger.dk.

Hvis du har kommentarer eller forslag til indhold, er du velkommen til at kontakte Bente Tosti Kristensen, der står for opdateringerne. Mail bente.tosti@bbsyd.dk.


Køb og salg

Bestyrelsen har besluttet, at alle medlemmer gratis kan annoncere privat køb og salg af biavlsudstyr mv. i bladet Bisætninger. 

Du skal sende teksten til redaktør Niels Toft, mail niels.h.toft@gmail.com, så kommer den med i det førstkommende nr. af Bisætninger. 


Du er også velkommen til at slå dit private køb og salg op på Ribe og Omegns Biavlerforenings Facebook side. 

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med