Mød os på

Kalender for ALLE aktiviteter 2022


Januar

__________


Februar

__________

Torsdag den 3. februar kl. 19.00

Bivenlige haver

Ålbæk forsamlingshus, Ålbæk Møllevej 12, 6740 Bramming


__________

Lørdag den 26. februar, kl. 9.30-15.00 (frokost kl. 12.00)

Aktiv regional kursusdag i det sydvestjyske

Kongeåhallen, Gredsted Kjærvej 10, 6771 Gredstedbro


Marts

__________

Onsdag den 23. marts. 

Flemming Vejsnæs

Ålbæk forsamlingshus kl.19.00


April

__________

Begynderkursus i biavl

Mandag den 4., 11. og 25. april samt 2. maj kl. 19-21 

Teori 4 aftner. Efterfølgende praktik i Skolebigården i maj-juni-juli.

Læs mere her


Sommerklargøring af Skolebigården

Søndag den 24. april kl. 11- 16

Alle er velkommen!

Vi skal kigge havemøblerne efter. Skal vi have 1 eller 2 ny borde?

Skal vi lave en overdækning mellem pavillonen og klubhuset?

Andre opgaver: luge gruset, pudse vinduer, flytte dragterne tilbage til klubhuset mm.

Tilmelding til frokost (kl.13). Send en sms til Christine (22825094) senest 21.april.


Gourmetaften

Fredag den 29. april kl. 18

Sønderskov Slots restaurant vil servere en dejlig 3-retters ”honning” middag for os. 

Tag mand/kone/kæreste med til hyggeligt samvær med god mad i smukke, historiske omgivelser. 

En kuvert koster 275 kr.

Tilmelding senest 22.april til Jens (24241854) eller Christine (22825095)


Maj

__________

Pasning af bifamilier i Skolebigården

Hver mandag aften fra 2. maj til 15. august kl. 19.00

En gruppe frivillige vil passe Skolebigårdens bier. Alle medlemmer er velkomne til at møde op og få sine spørgsmål om bier besvaret eller ”bare” til samvær og hyggelig snak om bier og alt muligt….


Standerhejsning i Skolebigården

Mandag den 9. maj kl. 18 

Det er i år 20 år siden foreningen købt det gamle rensningsanlæg og fik lavet vores dejlig Skolebigård. 

Mød op og få en hyggelig aften med grillpølser og skønsang.


Åben bigård i Esbjerg

Tirsdag den 17. maj kl. 19 

Anette Liestmann fra Rybners restaurant og kokkeskole vil vise os deres spændende 800 km2 store bylandbrug, hvor deres 2 trugstader står. Hun vil fortælle os om baggrunden for biavlen og selvfølgelig også om hvordan, de driver den.

Medbring selv kaffe og kage.

Rybners restaurant- og kokkeskole, Spangsbjeg Møllevej 72, 6700 Esbjerg - Blok K.


Juni

__________

Pasning af bifamilier i Skolebigården

Hver mandag aften kl. 19.00

En gruppe frivillige vil passe Skolebigårdens bier. Alle medlemmer er velkomne til at møde op og få sine spørgsmål om bier besvaret eller ”bare” til samvær og hyggelig snak om bier og alt muligt….


Åben bigård i Bramming

Onsdag den 15. juni kl. 19 - OBS! Ny dato

Ved Leif Skov Pedersen, Porsholtvej 3, 6740 Bramming

Leif deltager i mange af DBFs forsøgsprojekter, som han vil fortælle om denne aften. 

Han vil fortælle om et nyt forsøg, som han håber er i gang til denne tid, samt igangværende forsøg med oxalsyre: hvad er bedst - drypning eller fordampning?  

Derudover vil vi høre (og se) lidt om pollenfælder og om hvordan man kan lave aflægger af 1 yngeltavle   

Medbring selv kaffe og kage.


Jordbær-honning dag i Skolebigården

Lørdag den 18. juni kl. 10-15

Vi inviterer offentligheden til en hyggelig dag med fokus på bier, honning og jordbær. 

Kom og vær med til at fortælle om vores fantastiske bier. Sidste år havde vi en super hyggelig dag.


Juli

__________

Pasning af bifamilier i Skolebigården

Hver mandag aften kl. 19.00

En gruppe frivillige vil passe Skolebigårdens bier. Alle medlemmer er velkomne til at møde op og få sine spørgsmål om bier besvaret eller ”bare” til samvær og hyggelig snak om bier og alt muligt….


Honning fratagning

Lørdag den 16. juli kl. 10.

Vær med til en fælles arbejdsdag, hvor vi hjælper hinanden med at få slynget skolebigårdens honning.


August

__________

Pasning af bifamilier i Skolebigården

Hver mandag aften til 15. august kl. 19.00

En gruppe frivillige vil passe Skolebigårdens bier. Alle medlemmer er velkomne til at møde op og få sine spørgsmål om bier besvaret eller ”bare” til samvær og hyggelig snak om bier og alt muligt….


September

__________

Nedlukning af Skolebigården

Søndag 4. september kl. 9.00

Der er forskellige opgaver der skal laves, men samtidig skal der også hygges og snakkes.

Alle er velkommen. 

Vi tager lidt at spise kl. 12, så tilmelding til måltidet er nødvendigt. Send en sms til Ib, 40 37 10 03 senest 1. september.


Oktober

__________

Generalforsamling med spisning, honningbedømmelse og auktion

Mandag den 3. oktober i Ålbæk forsamlingshus.

Spisning kl. 18. Generalforsamling kl. 19.


November

__________


December

__________

Oxalsyrebehandling og gløgg

Lørdag den 3. december kl. 10 i Skolebigården, Toldgårdsvej 12, Jernved, 6771 Gredstedbro 

Leif demonstrerer varroabehandling med oxalsyre. Du får oxalsyre med hjem, så du kan behandle dine egne bier. Bestyrelsen serverer en kop gløgg og en småkage. 

Alle foreningens medlemmer er velkommen.


Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med