Mød os på

Kalender for ALLE aktiviteter


April


Begynderkursus 
Kurset består af 4 teoriaftener og ca. 14 praktikaftener i skolebigården, hvor du lærer om biernes og honningens spændende verden.

Undervejs er du med til at lave din egen bifamilie, som du passer under kyndig vejledning gennem sommeren og får med hjem, når kurset er slut.


Teori: mandag 12., 19. og 26. april samt 3. maj kl. 19-21. Hvis coronarestriktionerne tillader det hos Jens Svendsen, Jedstedmøllevej 3, Gredstedbro - ellers som on-line undervisning.


Praktik: Hver mandag fra 10. maj kl. 19.00 i skolebigården, Toldgårdsvej 12, Jernved. Slutter i august.


Pris:1200 kr. som inkluderer undervisning af kyndige biavlere, en bifamilie som du selv er med til at lave og får med hjem efter sommeren, samt 1 års medlemskab af  Danmarks Biavlerforening og Ribe Biavlerforening.


Tilmelding og betaling: senest 1. april på DBFs bishop:

https://www.bishoppen.dk/varedetaljer.asp?shopid=7077&funique=257&kat=-1&hkat=-1


__________

Søndag den 25. april, kl. 10-15.

Arbejdsdag i skolebigården.
Vi skal rydde op efter vinteren og gøre klar til en forhåbentlig helt fantastisk sæson. Der er som sædvanlig brug for alle og plads til hygge. Og lidt godt til ganen ved frokosttid.Maj

__________

Mandag den 10. maj, kl. 18.00.

Standerhejsning i skolebigården.
Traditionen tro hejses foreningens vimpel, formanden holder tale og vi synger sæsonen ind. Bagefter er der tændt op i grillen, hvor foreningen byder på pølser, brød og øl/vand - og selvfølgelig tid til bisnak og hygge.


Juni

__________

Lørdag den 19. juni kl. 10-16.

Jordbær-honning dag i skolebigården.
Skolebigården åbner porten for alle interesserede. Vi viser bierne frem, fortæller om deres fantastiske liv og om hvor spændende det er at være biavler.

Vi håber, at få et samarbejde med en lokal jordbæravler, så alle kan få lækre danske jordbær med nyslynget honning.

Hvis du har lyst til at være med til at slå et slag for bierne og biavl, så ring eller skriv allerede nu til formand Christine, tlf. 22 82 50 94 eller mail beksgaardchristine@gmail.com.


Juli

__________August

__________September

__________


__________


Oktober

__________


__________


November

__________


December

__________


Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med