Mød os på

BEMÆRK

Generalforsamlingen afholdes nyt sted

Generalforsamling 
med spisning, honningbedømmelse og auktion


Mandag 5. oktober kl. 18 i Ålbæk Forsamlingshus
Aalbæk Møllevej 12, Aalbæk, 6740 Bramming.


Spisning kl. 18.00

Traditionen tro står menuen på gule ærter. Du kan dog i stedet vælge at få wienerschnitzel.
Tilmelding senest 30. september 

på begivenheden på vores Facebook side eller hos Jens Svendsen, kongeaabiavl@hotmail.com eller tlf. 24 24 18 54.
Pris for spisning: 120,- + drikkevarer. OBS! betaling kun med kontanter.


Generalforsamling starter kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
  3. Foreningens regnskab, som går fra 1/9 til 31/8.
  4. Indkomne forslag, og diskussion af foreningens arbejde.
  5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt. (under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning).


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


Honningbedømmelse

Medbring op til 2 glas af din gode honning til honningbedømmelsen. Du får resultatet med hjem på skrift. 

Der uddeles præmier og diplomer til de 2 bedste i hver kategori: sommerhonning, lynghonning og flydende honning.
Vinderen af sommerhonningkategorien får også foreningens vandrepokal til at pryde på kaminhylden det kommende år. 

Honningen afleveres og registreres inden spisningen starter.


Auktion

Efterfølgende bortauktioneres de bedømte honninger til fordel for foreningens arbejde, og der trækkes lod om 1 års gratis medlemsskab af DBF (værdi kr. 710,-).

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med