Mød os på

Åbne bigårde

To af foreningens medlemmer har sagt ja til at slå dørene op for besøg. 

Tag selv drikkevarer med. Tilmelding ikke nødvendig.


Åben bigård hos Keld Fjord

Onsdag 17. juni kl. 19.00 (præcis)

Mødested: Bøgely 37, 6740 Bramming.

Herefter afgang til bigården (ca. 2 km) i biler. 

Keld fortæller om sin driftsform og baggrunden herfor. Kig til produktionsfamilier og aflæggere.

Hvis vejret er godt nydes kaffen i bigården. Medbring selv stole og kaffe. Keld bager en kage.

Alternativt køres der retur til Bøgely 37, hvor vi nyder kaffen under overdækket terrasse.


Lidt om Kelds biavl:

  • 33 års erfaring med Segeberg opstabling på Lavnomal rammer og Carnica-bier.
  • Han har sammen med sin kone Mette ca. 20 bifamilier.
  • Familierne er fordelt med 3-5 stader pr. bigård primært i byen eller meget bynært.
  • I slutningen af juli køres familierne på lyngtæk.
  • Honninghøst 3 gange årligt.
  • Der vil være mulighed for at se hans slyngerum på Bøgely.Åben bigård hos Bente og Bent Kristensen

Onsdag 1. juli kl. 19.00.

Solbjerg Plantagevej 3a, 6731 Tjæreborg.

Bente og Bent fortæller om deres biavl og viser rundt. Kig til bierne.

Derefter kaffe og bisnak. Medbring selv kaffe. Bente og Bent sørger for kage. Vi kan sidde ude eller inde alt efter vejret.


Lidt om Bente og Bents biavl:

  • 12 års erfaring med traditionelle trugstader på 12x10 rammer og Buckfast bier.
  • De har ca. 6 bifamilier, hvoraf de 5 står fast i Tjæreborg på egen jord med bivenlig beplantning.
  • Særskilt honninghøst fra hver bigård 2 gange årligt.
  • Slyngerum, solvokssmelter, støbning af vokslys mv. 

Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med


Ribe og Omegns Biavlerforening - Toldgårdsvej 12,  - 6771 Gredstedbro/Jernved - CVR. 31 95 39 36. Kontonr. Reg 7780, konto 196 6613